Wat is http; http-request, http-response?

Wat is http?

HTTP staat voor Hypertext Transfer Protocol.
HTTP verzorgt de communicatie tussen de browser van de website-bezoeker en de webserver waarop de website gehost is. Wanneer de communicatie tussen webserver en webbrowser wordt beveiligd met behulp van SSL wordt dit ook wel https genoemd.Wat is een http-request?

Als je als bezoeker een website bezoekt dan wordt die website opgebouwd uit vele gegevens. Deze gegevens moeten worden opgevraagd door je browser (request – vandaar dus http-request).Wat is een https-response?

Een verstuurde http-request leidt dan tot een response van de server door het uitleveren van de gegevens die je opvraagt met die http-request, waarna en waarmee je webpagina kan worden opgebouwd.

Waarom zijn http-requests en http-responses belangrijk voor je SEO?

Als je je website wel eens getest hebt op snelheid, dan zie je dat er vele verzoeken verzonden worden om je website te laden. Elk verzoek kost tijd, want niet alleen moet die verzonden worden, er is ook een wachttijd totdat de server antwoordt. Het verminderen van dit soort requests kan je site dus versnellen. Dat is dus het belang van http-requests voor de technische kant van SEO.


Tekst gaat verder onder het plaatje Wat is http, wat is een http-request, wat is een http-response?Hoe wordt een http-request verstuurd?Als je een website bezoekt, verstuurt je browser automatisch één http-request naar een webserver. Het verzoek wordt verstuurd via het IP-adres van de server. Het ip-adres is simpel gezegd je url / domein in een code (gekoppeld aan je domeinnaam via de dns).
In het verzoek staat onder meer welk adres de bezoeker wil opvragen. Tevens wordt technische informatie meegestuurd over de gebruiker evenals eventuele cookies. De server stuurt vervolgens een antwoord (response) naar de browser van de gebruiker, bestaande uit de gewenste pagina of het gevraagde bestand. Hieruit kunnen weer meer http-requests voortvloeien.

Waaruit bestaat een http-request?

In het HTTP-protocol is vastgelegd welke vragen (http-requests) je browser aan een server kan stellen en welke antwoorden (responses) je kunt ontvangen.

Een http-request ziet er als volgt uit:

  1. Een Request-regel
  2. Eén of meer header (General|Request|Entity) velden gevolgd door CRLF
  3. Een witregel
  4. Een einde van de header velden
  5. Eventueel een berichtAd 1:De Request-regel bestaat uit:

  • method token. Zeg maar de gewenste actie. Mogelijkheden zijn: get, head, post, put, delete, connect, options en trace.
  • De Request-URI, ofwel het domein waar deze actie moet plaatshebben.
  • Eindemarkering middels CRLF (Carriage Return, Line Feed).

Ad 2: De request-headerfields maakt het de browser mogelijk om extra informatie omtrent de http-request en de browser zelf door te geven aan de server. Je kunt dus daarmee de uitvraag aanpassen, bijvoorbeeld door gebruik van cookies.