Opstellen Plan Online Strategie

Opstellen Plan Online Strategie

vanaf € vanaf € 70 per uur

Online Strategie

• Visie: Wat kunnen je klanten met je producten / diensten? • Missie: Waarom zouden ze met jou in zee moeten gaan? • Doelgroep: Voor wie ben jij een goede partij? • Hoe weten potentiële klanten jou te vinden? • Hoe haal jij leads over klant te worden?De eerste stap van Online Marketing naar een succesvolle inzet van je website of webshop is het opstellen van een Plan voor je Online Strategie.
Dat geldt voor zowel diegenen die starten als voor diegenen waarbij de vorderingen achterblijven bij de doelstellingen als voor succesvolle bedrijven.
Met een plan voor je Online Strategie kun je gericht aan de gang. Doordat het één en ander is uitgewerkt kun je de processen etc. op elkaar aan laten sluiten.

Dat betekent niet dat zo’n plan voor online strategie in steen gebeiteld staat, het is open voor een aanpassing. Het betekent wel dat zo’n plan gemaakt wordt voor de lange termijn en dat aanpassingen op dit plan zorgvuldig overwogen moeten worden en dus ook niet frequent plaats zouden moeten vinden. Aanpassingen die je hier maakt, voer je door in je bedrijfsvoering. Het duurt dus een tijd voordat je het doorgevoerd hebt en het duurt ook even voordat een aanpassing doorwerkt in processen, producten en klanten.

Waarom is het opstellen van een Online Strategie belangrijk?

Mogelijk dat je je afvraagt waarom dit noodzakelijk is. Je hebt bijvoorbeeld al een ondernemersplan gemaakt of je bedrijf bestaat al enige tijd. Je hebt misschien zelfs al een website.

Welnu, het internet kent tegenwoordig ongeveer 1 miljard websites / webshops. Wil jij daartussen gevonden worden, dan moet je met een goede online strategie en plan van aanpak komen en een goed verhaal hebben (tegenwoordig ook aangeduid als corporate story) waarom de potentiële klant met jou in zee wil.
Dat is het doel van één van onze eerste gesprekken: uitzoeken wat je online strategie is, deze mogelijk aanscherpen en aanvullen en hoe ik je binnen die kaders kan helpen om conversie te verhogen.

Jij en ik stellen straks gezamenlijk een plan van aanpak online marketing op, hoe we jou website / webshop succesvol kunnen maken. Om dit plan van aanpak op te kunnen stellen, hebben we eerst een strategisch plan nodig als input.

Hoe komen we gezamenlijk tot een goed strategisch plan voor je Online Strategie?

Samen kijken we wat er ligt en geïmplementeerd is. Hierover gaan we in gesprek. In het gesprek komt onder andere aan de orde:

 • Ik weet graag je redenen waarom je gekozen hebt voor dit bedrijf met deze producten / diensten
 • Wie is / zijn je doelgroep (-en)
 • Wat doe je? En, hoe onderscheid je je daarin tov van je concurrentie?
 • Hoe ga je klanten krijgen en indien van toepassing behouden?
 • Hoe denk je gevonden te worden? (bijv. Google, Social Media etc.)
 • Wat wil je online te gaan doen
 • Wie ben jij
 • Wie is je bedrijf

Dit alles moet leiden tot een strategisch plan dat intern consistent is. Oftewel ook je bedrijf / website ademt uit wat je doet. Mooie voorbeelden zijn natuurlijk:

 • De telefoon en website van de Aldi: deze hebben ze tijden niet gehad, om te laten zien dat ze overal bezuinigden om maar zo goedkoop mogelijk producten aan te kunnen bieden in de winkel.
 • De huisstijl van deze site, die ik zelf doe om te laten zien dat je je als kleinere ondernemer ook met een huisstijl kunt onderscheiden, zelfs als je dat zelf doet

Waaruit bestaat zo’n Plan voor Online Strategie?

Zoals gezegd is een Strategisch Plan het uitgangspunt voor je bedrijf / product / bedrijfsvoering. Het is de basis van waaruit je werkt en de richting waarnaar je werkt.
Het resultaat is:

 • Je hebt een duidelijke visie.
 • Je hebt een duidelijke missie.
 • Je weet waar je heen wilt met je webshop / website. Met mogelijk daaraan gekoppeld lange termijn doelstellingen.
 • Je hebt een duidelijk product (en indien van toepassing assortiment), dat ook als zodanig te communiceren is
 • Je hebt een duidelijke doelgroep die ook als zodanig te targetten is
 • Je weet welke verkoopkanalen ingezet worden en ook hoe (single channel, omnichannel, multichannel, platforms etc.)
 • je weet welke functionaliteiten je website / webshop nodig heeft om dit te bewerkstelligen

Voorbeeld missie en visie Google:

 • Missie: Het is onze missie om alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken
 • Visie: De visie van Google is het leveren van relevante zoekresultaten uit alle gegevensbronnen – het Internet, de lokale computer van de gebruiker en het bedrijfsnetwerk. Daarbij staat het gebruiksgemak voor de eindgebruiker bij ons centraal. Dit werd duidelijk aan het einde van de jaren negentig toen vrijwel alle internetbedrijven hun pagina’s volpropten met informatie, terwijl Google dezelfde simpele, overzichtelijke interface bood die we ook nu nog kennen.

Samenhang Plan voor Online Strategie met vervolg

Alles hangt aan alles samen. Eén aanpassing op het ene vlak heeft effect op een ander vlak. Vandaar ook mijn keuze voor een geïntegreerde aanpak.

Bij een marktonderzoek kijken we waar kansen liggen.
Na je marktonderzoek kan het zijn dat je toch wat aanpassingen wilt doen aan het strategisch plan om het verder aan te scherpen.
Een marktonderzoek is bij voorkeur na je strategisch plan, want je bent je bedrijf immers gestart omdat je hier de mogelijkheden al zag en daar liggen behalve de kansen dus ook al je kracht. Vandaar ook dat dit kan leiden tot een aanscherping, maar zelden tot nooit tot een radicale ommezwaai.
Lees verder over stap 2: marktonderzoek.

Jouw bedrijf, jouw product of dienst, jouw verhaal kun je alleen vertellen als je site / shop ook gevonden wordt in de zoekmachines (m.n. Google)en gezien (gelezen) wordt. Dus moet dit alles zodanig vertaald worden naar een goede website / webshop die voor jou werkt, zodat je ook de mogelijkheid krijgt om jouw verhaal te vertellen. Dat verhaal (missie, visie, geschiedenis – corporate story) moet er dan weer voor zorgen dat mensen je de opdracht / verkoop gunnen (gunfactor).

Dat je website / webshop gevonden moet worden door je doelgroep is natuurlijk logisch. Hoe je dat doet is natuurlijk een tweede. Mogelijkheden zijn bijv. offline, SEO,Adwords-campagnes / Facebook-campagnes etc. Ook dat is een strategische keuze!

Contact online marketing bureau JXR SEM

Mail: jxr-sem@google-deskundige.nl
of vul een terugbelverzoek in!