wat is een url domeinnaam

Wat is een url?

Een Webadres is een URL, maar een URL is niet een Webadres. URL staat voor Uniform Resource Locator (afgekort URL). Het is een gestructureerde naam die verwijst naar de vindplaats van specifieke data, alsook hoe je die data kunt benaderen.
De URL is een bijzondere vorm van de URI (Uniform Resource Identifier) een internet-protocolelement.

Uitgebreidere technische achtergronden hierover vindt je op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_identifier

Gezien de scope van deze site (online marketingbureau), ga ik dieper in op de url als webadres. Ik vertel onder andere wat het verschil is tussen een url en een domein, maar ook hoe een ip-adres hierin past.Wat is een webadres?

Een webadres is datgene dat je intypt in de adresbalk (bovenaan je scherm – zie afbeelding) om een specifieke pagina te vinden.

Hoe vind je de adresbalk in je browser?
Als je op een pagina bent kun je het herkennen door de tekst achter het slotje beginnend met http:// of https://. (Situatie 1) Overigens komt het steeds vaker voor dat die twee worden verborgen waarbij het pas zichtbaar wordt als je op de adresbalk drukt (Situatie 2).

Een link komt ook uit op een specifieke webadres. De tekst die je ziet staan (de linktekst) is daarentegen vaak niet een webadres in tegenstelling tot de twee bovenstaande links naar wikipedia.

Hieronder splits ik het gehele adres uit in de afzonderlijke onderdelen, zodat de verschillende benamingen en onderdelen (hopelijk) heel duidelijk worden.

Hoe ziet een webadres er uit?

De samenstelling van een webadres kan nogal verschillen door het wel of niet meenemen van elementen, dus laat ik hier een uitgebreid adres zien opgebouwd uit de verschillende elementen. De teksten tussen <..> zijn de benamingen voor die elementen:


https://<subdomein>.<domein>.<domeinextensie>/<subdirectory>/<bestandsnaam>

bijv. https://www.google-deskundige.nl/betekenissen/wat-is-een-url-domeinnaam

Wat is http://, https://

HTTP verzorgt de communicatie tussen de browser van de website-bezoeker en de webserver waarop de website gehost is.
Wanneer de communicatie tussen webserver en webbrowser wordt beveiligd met behulp van SSL wordt dit ook wel https genoemd.
Lees meer over http:// en https://Wat is een domeinnaam?

Een domeinnaam is een naam voor je website op internet.
We vinden de domeinnaam tussen:

  • http:// of https://
  • de eerstvolgende “/”

De domeinnaam is de tekst voor het laatste punt + domeinextensie en na hetzij een subdomein + punt, hetzij de “http(s)://”. Die gehele tekst inclusief mogelijke tekens is de domeinnaam. In het geval van JXR SEM is dat dus “google-deskundige”.
Deze naam hoeft niet uniek te zijn, maar in combinatie met een specifieke domeinextensie is die wel uniek.
Registreer je 1 domeinnaam, dan registreer je een domeinnaam voor een specifieke domeinextensie, dat betekent dat de andere benaming met extensie dus nog beschikbaar zijn voor anderen. Dit staat los van merkenrecht, waardoor je alsnog een registratie kunt verliezen of kunt opeisen.
Bijv. bol.com is uniek, maar er bestaat ook een bol.net. Daarentegen zijn momenteel bijvoorbeeld bol.asia en bol.travel nog beschikbaar voor registratie.

Heb je een domeinnaam geregistreerd, dan krijg je ongetwijfeld op een gegeven moment telefoon dat iemand net probeert jouw domeinnaam met een andere extensie te registreren. Dat kun je dan voorkomen door snel via hen dat domein (tegen teveel geld) af te nemen. Doe dat nooit want dat verhaal klopt niet, want er wordt nooit doorgegeven dat iemand een domein registreert! Het is een vorm van oneerlijke praktijken.

Meestal worden domeinnamen gebruikt voor websites / websites + email, maar je kunt ook een domeinnaam aanvragen voor enkel persoonlijk mailadres (-sen). Of ter voorkoming dat iemand anders een domeinnaam claimt die enorm lijkt op die van jouw.
Bijv. “googledeskundige.nl” bezitten wij ook. Deze naam is doorgelinkt naar google-deskundige.nl.

Zelf een domeinnaam registreren en hosten? Kijk of je gewenste domeinnaam nog vrij is:
https://gemakkelijk-starten.nl

Wat is dus het verschil tussen een url en een domeinnaam?
Een domeinnaam is dus een gedeelte van de url. Een url geeft de exacte locatie weer waar de opbouw van een webpagina gevonden kan worden door je browser.

Een domeinnaam is strikt genomen de naam van het webadres waarop een je website / mail en /of ftp draait.
In ruimere zin wordt vaak ook de extentie meegenomen als zijnde domeinnaam en in nog ruimere zin wordt ook het subdomein www. (World Wide Web) daarbij meegenomen, zodat domeinnaam daarmee ook een url kan zijn. Een Url is het gehele webadres.

Wat zijn de regels voor een domeinnaam?

Regels kunnen verschillen per extensie. Zodoende heb ik hier de regels voor een .nl-domeinnaam vermeld:

  • Je domeinnaam bevat alleen letters (a – z), cijfers (0 – 9) of het liggende streepje (-).
  • Je domeinnaam bevat minimaal 2 en maximaal 63 tekens.
  • Je domeinnaam mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
  • Sommige domeinnamen kun je niet registreren: ftp.nl, mail.nl, nl.nl, www.nl.

De Nederlandse domeinnamen worden uitgegeven door SIDN – Stichting Internet Domeinregistratie NederlandWat is een ip-adres?

IP staat voor Internet Protocol.
Ik begon met de URL waarbij ik aangaf dat het een gestructureerde naam is die verwijst naar de vindplaats van specifieke data.
Die structuur bestaat uit een lang nummer, het ip-adres. Je website is dus min of meer te bereiken via dat lange nummer.
Een IP adres ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

  • 37.16.0.12 (IPv4)
  • 2a00:4e40:1:2::4:164 (IPv6)Om te communiceren is het belangrijk dat je weet waar wat heen moet. Dat betekent dat elke computer of netwerk die is aangesloten op het internet een herleidbaar adres heeft. Oftewel jij hebt ook een eigen ip-adres voor je internetgedrag. Voor particulieren is het ip-adres meestal op het niveau van de internetprovider. Zodoende kunnen internetproviders achterhalen wat het huishouden heeft bezocht op internet, maar niet op persoonsniveau.


Wat is dns?

Omdat een ip-adres bestaat uit zo’n lang nummer is het daarmee slecht te onthouden en nog slechter te communiceren. Hierom zijn de domeinnamen bedacht. Een domeinnaam wordt gekoppeld aan een ip-adres. Dat koppelen van je domeinnaam aan je ip-adres doe je middels de DNS (Domain Name Registration).

Met de DNS kun je verscheidene dingen aangeven zo ook de mail.

Lees verder over de anatomie van een webadres